Is schade door stroomuitval verzekerd?

Het gebeurt in Nederland niet vaak dat de stroom uitvalt. Toch is het niet uit te sluiten. Ben je hier tegen verzekerd?

In Nederland is het goed geregeld met de stroomvoorziening. Toch komt het af en toe een keer voor dat hele buurten tijdelijk geen stroom meer hebben. Het is lastig, maar als het langere tijd duurt kan het jou ook geld kosten. Je moet er toch niet aan denken met een vriezer vol met duur vlees en andere producten die bevroren moeten blijven. Onder voorwaarden kun je schade door stroomuitval vergoed krijgen door de verzekeraar.

Komt stroomstoring vaak voor?

Nee, bijna niet. Gemiddeld heeft een Nederlands gezin één keer in de drie jaren last van stroomuitval of beter gezegd een stroomstoring. Het kan namelijk ook een korte onderbreking van de toestroom zijn. Als dit gebeurt blijkt vaak dat het gaat om een menselijk foutje. Bijvoorbeeld met een graafmachine graven op een verkeerde plek. Als bekend is wat de toevoer stopt, kunnen ze ook gelijk zorgen voor een oplossing. Brand in een transformatorhuisje komt ook nog wel eens voor. Gelukkig gaat het meestal om een regionale stroomuitval.

Vergoeding van de netbeheerder

Een korte onderbreking van een paar seconden of minuten zal voor de meeste gezinnen nog geen schade opleveren. Bij een stroomuitval van minimaal 4 uren volgt er een compensatiebedrag van de netwerkbeheerder. Voor dit bedrag hoef je geen schade aan te tonen. Dit krijg je gewoon uitgekeerd. Daarnaast kun je ook nog iets met de schade die je geleden hebt. Het zal in de meeste gevallen gaan om de inhoud van de vrieskist, maar als het buiten vriest kan de schade nog groter zijn. Zelfs elektronica kan het begeven als de temperatuur in jouw huis ook onder de nul graden zakt. Voor dit soort schades kun je de inboedelverzekering inschakelen.

Schade door stroomuitval indienen bij de inboedelverzekering

De meeste inboedelverzekeringen zijn zogenaamde extra uitgebreide verzekeringen. Op deze verzekeringen kun je de geleden schade claimen. Wat de voorwaarden zijn voor een vergoeding kan verschillen per verzekeraar. Sommige verzekeraars stellen als eis dat de stroomstoring minimaal 4 uren heeft geduurd. Andere verzekeraars stellen als eis een storing van minimaal 6 uren. Dit is een groot verschil in de voorwaarden. Ook kunnen er maximum bedragen in de voorwaarden staan. Er wordt bijvoorbeeld niet meer dan 250 euro uitgekeerd. Terwijl andere verzekeraars geen maximale bedragen stellen. De polisvoorwaarden geven dus uitsluitsel.