Pensioenadviseur

Pensioenadviseur Leiden

Veel werknemers bouwen via hun werkgever een pensioen op. Tussen de diverse pensioenfondsen bestaat nogal veel verschil in de uiteindelijke pensioenopbouw.

Vaak betaalt de werknemer een eigen bijdrage die ook weer afhankelijk is van het pensioenfonds waaraan men deelneemt.

Regelmatig zijn pensioenfondsen in het nieuws omdat zij niet kunnen voldoen aan de wettelijke dekkingsgraad. Hierdoor worden sommige pensioenfondsen verplicht om het uit te keren pensioen te korten of de indexatie (inflatiecorrectie) te beperken of zelfs achterwege te laten. Het uiteindelijk te bereiken pensioen valt tegen en is lang niet meer de beoogde 70% van het laatste inkomen.

Inzicht in uw pensioen is daarom van groot belang. Vooral omdat pensioen niet alleen een toekomstig inkomen is, maar het nabestaandenpensioen is een vervanging van het huidig inkomen. Niet bekent is of en wanneer hier een beroep om moet worden gedaan. De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van het te bereiken ouderdomspensioen en ook het nabestaandenpensioen zou nog wel een behoorlijk kunnen tegenvallen met alle risico's van dien.

Wilt u weten van uw pensioen u biedt? Neem contact op voor een afspraak!